Als jonge verpleegster viel Émilie Meessen iets op: ondanks het grote aantal medisch-sociale verenigingen in Brussel waren er toch nog veel dakloze mensen. Samen met haar vriendin Sara Janssens, besloot ze in 2005 Straatverplegers vzw op te richten om daar wat aan te doen.

De vzw ontwikkelde in de loop der jaren een methodiek die gebaseerd is op hygiëne en gezondheid om een band op te bouwen met de meest kwetsbare dakloze mensen. En om hen te helpen een stabiele en duurzame huisvesting te vinden. In 2011 wordt huisvesting een essentieel onderdeel van ons werk.

Vandaag, november 2020, telt Straatverplegers 32 medewerkers in Brussel en 3 medewerkers in Luik. Het is een multidisciplinair team van verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, opvoeders, een arts en een ondersteunend managementteam.

De organisatie is actief met ploegen op straat, ploegen die aan huis gaan bij geherhuisveste mensen en een team om woonsten te zoeken of te helpen creëren. Daarnaast ontwikkelen we ook activiteiten op het vlak van sensibilisering en lobbying om tot structurele oplossingen te komen die een einde maken aan dakloosheid in Brussel, Luik, ... en elders.

Straatverplegers staat bekend om zijn resultaten en zijn efficiënte manier van werken in samenwerking met de verschillende medisch-sociale actoren.

Onze missie, visie en onze waarden

“Dakloze personen begeleiden op weg naar hun re-integratie”

Straatverplegers is een een psychisch-medisch-sociale organisatie die zich ervoor inzet om dakloze mensen te verlossen van een leven op straat - in de eerste plaats de meest kwetsbare personen. In onze acties volgen we een beproefde methode die begint met het herstellen van hygiëne, het terugwinnen van eigenwaarde en de valorisering van beschikbaar talent.

We streven naar structurele en duurzame oplossingen: we willen dakloze mensen opnieuw een blijvend dak boven het hoofd geven door woningen, die aan hun behoeften beantwoorden, op te sporen of te ontwikkelen – en hun een passende psychisch-medisch-sociale begeleiding aan te bieden. Om dit te verwezenlijken organiseren wij acties om burgers, evenals verantwoordelijken op politiek, economisch en associatief vlak, op te leiden, te sensibiliseren en te mobiliseren.

“Laten we samen de dakloosheid afschaffen”

Wij zijn ervan overtuigd dat de dakloosheid niet onontkoombaar is. In onze maatschappelijke visie moet de dakloosheid zo goed als verdwijnen, een uitzondering worden en, dan nog, van zeer korte duur zijn. We willen dat iedere persoon die op straat leeft zodanig begeleid wordt dat hij/zij het straatleven voor altijd de rug kan toekeren. Door te leren van onze eigen ervaring en van die van andere verenigingen en instellingen streven we naar steeds betere methoden.

We willen dat onze acties een steeds beter effect sorteren, globale oplossingen bevorderen (met inbegrip van het voorkomen en opvolgen van dakloosheid, het woningsvraagstuk, de samenwerking tussen alle acteurs…). We staan open voor nieuwe ideeën om de dakloosheid te bestrijden en willen die laten floreren. We willen één van de referenties worden waarvan de stem telt, de beste oplossingen uitwisselen en bevorderen – zowel op nationaal als internationaal vlak.

« Valoriseren. Innoveren. Mobiliseren »

Het werk van onze vereniging wordt elke dag opnieuw uitgevoerd door een ploeg die zich professioneel, entoesiast en vol overgave inzet voor dakloze mensen. Dat werk is gebaseerd op samenwerking, welwillendheid, in een geest van aanmoediging en respect. We valoriseren de talenten van onze patiënten en van onze groepsleden. Als er problemen opduiken, zorgen we ervoor dat iedereen die met een positieve instelling benadert en naar oplossingen zoekt .

We zijn ervan overtuigd dat iedere dakloze persoon weer een volwaardig lid van de samenleving kan worden. Voortdurend zoeken we naar innovatieve oplossingen om vooruit te komen, zelfs als we daarvoor gebaande paden moeten verlaten en bestaande zaken wat moeten opschudden. We werken graag samen met partners van andere

Meer weten over ons werk?